Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Formetric
Ανάλυση της Μορφολογίας και της Στάσης του Σώματος

Οπτικό-Στατικό-Δυναμικό σύστημα ανάλυσης και μέτρησης της Στάσης και της Σ.Σ.

Το Formetric 4D είναι ένα σύστημα γρήγορης αξιολόγησης, χωρίς ακτινοβολία, της Δυναμικής και Στατικής θέσης της Σ.Σ.. Αντικειμενικές κλινικές παράμετροι που περιγράφουν και καταγράφουν την ύπαρξη ανωμαλιών της Σ.Σ. όπως είναι η Λόρδωση, Σκολίωση, Κύφωση και άλλες σχετικές ανατομικές ανωμαλίες αναδεικνύονται με μεγάλο βαθμό ακρίβειας και πιστότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Φυσικοθεραπεία και την αποκατάσταση.

Το Σύστημα αναλύει την επιφάνεια της Σ.Σ. με εξειδικευμένο και αυτόματο τρόπο χωρίς την χρήση δεικτών και σημείων. Στο ανακατασκευαζόμενο 4D μοντέλο της Σπονδυλικής Στήλης αναδεικνύεται η θέση της Σ.Σ. και της λεκάνης.

Γίνεται ανάλυση και καταγραφή των κινήσεων της Σ।Σ. και της λεκάνης καθώς και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα τους. Επίσης είναι δυνατή η καταγραφή μίας πιθανής διαφοράς μεταξύ των δύο κάτω άκρων.


Γενικά
Υπάρχει σημαντική διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ της στατικής αξιολόγησης με την αξιολόγηση μέσω X-Ray και της οπτικής 3D απεικόνισης επίσης. Με τη χρήση του συστήματος 4D αυτό το πρόβλημα φαίνεται να ξεπερνιέται διότι με την νέα τεχνολογία της 4D ανάλυσης όπου είναι εφικτή η λήψη10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο έχουμε μείωση της πιθανότητας λάθους και αύξηση των κλινικών αποτελεσμάτων. Η πλήρης ανάλυση χρειάζεται μόλις λίγα λεπτά για να πραγματοποιηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου